Vedtægter & Lokalplan

Vedtægter


Vedtægterne blev godkendt på den stiftende generalforsamling 23. november 2010.

Hent vedtægter (pdf)


Lokalplanen


En lokalplan fastlægger retningslinierne for, hvordan et areal må anvendes, hvordan bygninger, veje og stier placeres og udformes, hvor friarealer skal placeres og indrettes, og hvilke huse og bymiljøer, som er bevaringsværdige mv.


Hent lokalplan (pdf)


Kilde: Silkeborg Kommune