Foreningen

Foreningen


Grundejerforeningen er oprettet i medfør af lokalplan nr. 132.20 i Silkeborg kommune.

Foreningen formål er at fremme beboernes interesse i det boligområde, som foreningen omfatter, og herunder forestå drift og vedligeholdelse af private veje, stier, diger, beplantningsbælter, fællesareal og fællesantenneanlæg.